OE Drop-in Consultation - en español, an kreyol

Date: 

Friday, October 27, 2017, 12:30pm to 2:00pm

Location: 

124 Mt Auburn Street, Cambridge MA

For those needing assistance in Spanish or Haitian Creole, Harvard Benefits representatives will be on-site during Open Enrollments at 124 Mt. Auburn Street, Cambridge for drop-in consultation: Friday, October 27, 12:30-2 p.m., Tuesday, October 31, 1:30-3 p.m. and Friday, November 3, 2-3:30 p.m.

Si necesita ayuda en Español, los representantes de beneficios de Harvard estarán disponible las siguientes fechas
• Octubre 27, 2017 de 12:30 a 2:p.m.
• Octubre 31, 2017 de 1:30 a 3p.m.
• Noviembre 3, 2017 de 2p.m. hasta 3:30p.m.

Donde, 124 MT. Auburn Street, Cambridge para consulta abiertas.

Si nou bezwen ed an kreyol nap jwenn li nan biro benefis Havad la.
Ale nan adres sila:
124 Mt. Auburn Street, Cambridge Ma
Nan date ak le sa yo
• 27 Oktob 12:30pm pou 2pm
• 31 Oktob 1:30pm pou 3:30pm
• 3 Novanm 2pm pou 3:30pm
Ap gen plisye reprezantan Havad kap la pou ka ed'w.